Efter kritiken – nu planerar Lära för Livet för nedläggning

Efter kritiken från Skolinspektionen mot Montessoristiftelsen Lära för livet i Varberg och den negativa uppmärksamhet som detta har medfört ser skolledningen ingen annan utväg än att lägga ner.
”Vi kände att vi var på god väg, men vi förstår nu att vi inte kommer att kunna fortsätta detta arbete”, skriver rektorn i ett brev till Skolinspektionen.