Dyrt stål på väg att pressa Farehamnens nota uppåt

Kraftigt stigande priser på stål, betong och asfalt riskerar att skjuta Farehamnens nota i höjden. Beslut om bygget planeras till juni.

ANNONS
|

Ett av benen i stadsutvecklingsprojektet är Farehamnens om- och utbyggnad. När Västerport breder ut sig i den gamla delen av hamnen ska hamnverksamheten där flyttas till Farehamnen – som ska byggas ut och om för att rymma all hamnverksamhet.

Den nya Farehamnen är planerad att stå färdig vid årsskiftet 2023 – 2024 och enligt lösa beräkningar kan den kosta någonstans mellan 500 och 600 miljoner kronor.

Kommunen har bjudit in företag att lämna anbud på projekteringen och byggnationen. Beslut om vem som ska få jobbet ska tas av hamn- och gatunämnden den 21 juni.

Men nu flaggar tjänstemännen för att anbuden kan innehålla mycket högre prislappar än beräknat. Hamn- och gatunämndens tertialrapport (som berättar om nämndens verksamhet och ekonomi) rapporterar om kraftiga prisuppgångar på världsmarknaden på sådant som behövs när man bygger hamn: betong, stål, asfalt och trä.

ANNONS

Kina köper allt

– Prisuppgången gäller generellt för hela bygg- och anläggningsmarknaden, säger Mikael Knutson som arbetar med upphandlingen av Farehamnen.

– Det som drabbar alla byggprojekt är att stålpriserna gått upp ganska rejält. Eftersom det varit en extrem prisuppgång under våren flaggar vi för det.

– Armeringsjärn och balkar produceras till stor del i Kina och i öststaterna, bland annat Vitryssland. Corona spelar in i det här – man har problem att få ut malmen ur gruvorna, och kapaciteten att producera stål är begränsad. Kina har väldigt stark tillväxt just nu och det innebär att Kina köper upp väldigt mycket av det som finns tillgängligt på världsmarknaden. Det gör att priserna sticker uppåt väldigt snabbt.

Hoppas på sjunkande priser

– Men de som följer spotmarknaden räknar också med att puckeln ska ebba ut när man kommer ikapp med produktionen igen efter coronan. Vi hoppas att priserna ska ha gått ner tills det är dags för oss att köpa material, säger Mikael Knutson.

Enligt Mikael Knutson förbereder kommunen en skrivning i kontraktet som ska göra att kommunens nota ska anpassas efter ett sjunkande pris – om det blir ett sådant.

I höstas utsåg kommunen fem företag som skulle få lämna anbud på Farehamnen: NCC, PEAB Anläggning, Skanska, Veidekke och Aarsleff. Anbuden har nu kommit in men vad som står i dem är hemligt.

ANNONS

Politikerna är informerade

– Vi har fått indikationer på att råvarupriserna ökat på stål och betong och en del andra råvaror. Men jag kan inte säga så mycket om detta för det råder sekretess kring upphandlingen, säger Micael Åkesson (M), ordförande i hamn- och gatunämnden.

Ni får vara beredd på höga anbud?

– Jag vet inte, men det klart att ökade råvarupriser kan öka kostnaden. Vi får se när de öppnar anbuden.

– Det här är ju en liten larmklocka. Det gäller sekretess på upphandlingen så vi vet inte så mycket än, säger Lennart Isaksson (S) vice ordförande i hamn- och gatunämnden.

Farehamnen ska betalas av kommunen och Hallands Hamnar Varberg och enligt tertialrapporten är det främst de delar som ska bekostas av Hallands Hamnar Varberg som riskerar att drabbas hårdast av prisuppgången.

Vill inte säga något

Reine Antonér (M), ordförande i styrelsen för Hallands Hamnar och Hallands Hamnar Varberg, avböjer att kommentera uppgifterna om prisökningarna.

– Jag har inga kommentarer kring detta. Jag kan inte och jag vill inte spekulera över huvud taget. Jag väntar tills anbuden öppnats och vi kan få lite indikationer. Jag har på mig en strikt sekretess i det här ärendet och därför avhåller jag mig helt från att spekulera, säger han.

ANNONS

LÄS MER:Då startas arbetet upp i Varbergs nya skogshamn

LÄS MER:De kan få bygga nya Farehamnen

LÄS MER:Så försenat är Västerport – samarbetet mellan tunneln och stadsdelen fungerar inte

ANNONS