Domstolsförhandling om hamnen i Bua igång – avgörande för framtidens båtliv

Hamnen i Bua behöver muddras och i dagarna hålls domstolsförhandling i ärendet i Fiskerilokalen i Bua.