Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Strandskyddsdispens för ett nytt bostadsområde i Tvååker har blivit upphävt. Bild: Annika Karlbom/Arkivbild
Strandskyddsdispens för ett nytt bostadsområde i Tvååker har blivit upphävt. Bild: Annika Karlbom/Arkivbild

Dispens för nytt bostadsområde i Tvååker upphävs

I höstas beviljades strandskyddsdispens för nytt bostadsområde i Tvååker. Nu har dispensen upphävts av Länsstyrelsen i Halland.

Under hösten 2020 beviljade byggnadsnämnden i Varbergs kommun strandskyddsdispens för ett nytt bostadsområde. Detta för 18 ihopbyggda lägenheter samt parkerings- och vistelseytor, vid Sandabäcken i Tvååker.

Torsdagen den 21 januari gick Länsstyrelsen i Halland emot detta beslut och upphävde strandskyddsdispensen.

– Det är tråkigt eftersom vi gärna vill bygga de här husen i Tvååker, säger Catharina Jonsson, fastighetsutvecklingschef på Varbergs Bostads AB.

Beviljar trots avrådan

Enligt miljöbalken är det ett generellt förbud mot att uppföra nya byggnader inom 100 meter från ett område där strandskydd gäller. Det nya bostadsområdet är planerat att byggas som närmast ungefär 25 meter därifrån.

– Vi på stadsbyggnadskontoret försökte hitta skäl till att kunna bevilja dispens, men landade i förslaget att avslå ansökan, säger Varbergs kommuns bygglovsarkitekt Helena Kransén, som har i uppdrag att lägga fram förslag till byggnadsnämnden.

Trots det valde byggnadsnämnden att bevilja. De menade att det fanns särskilda skäl för dispens, med argumentet att allmänhetens intresse av bostäder och en utvecklad tätort väger tyngre än det som strandskyddet vill värna om –allemansrättsliga tillgångar samt växt- och djurlivet.

– I detta speciella fall inträdde strandskyddet efter att detaljplanen gjordes och då är det inte så förvånande att byggnadsnämnden försökte hitta argument att få bygga där, säger Helena Kransén.

Länsstyrelsen betonar strandskyddets viktiga och långsiktiga betydelse och menar att byggnadsnämndens argumentation inte är tillräcklig.

– I grunden tycker vi att det inte håller utifrån lagen. Dessutom tyckte vi att det saknades underlag för att just den här platsen är mest lämpad eller om det möjligtvis finns någon annan lämplig plats, säger Per Leander, miljövårdsdirektör på Länsstyrelsen i Halland.

”Inte förvånad att länsstyrelsen upphävde dispensen”

Bygglovsarkitekt Helena Kransén funderar kring byggnadsnämndens resonemang och ser inte utgången som någon överraskning.

– Resurser har ju redan lagts ner på att göra en detaljplan som visar politikens och det allmännas vilja att bygga bostäder här och ytterligare utredningsunderlag bedömdes kanske därför inte behövas, säger hon och fortsätter:

– Bedömningen rör sig mycket nära gränsen för vad som är möjligt att ange som skäl för dispens och därför är jag tyvärr inte förvånad att länsstyrelsen upphävde dispensen.

Trots länsstyrelsens beslut har Varbergs Bostads AB inte gett upp.

– Vi har tänkt lägga en överklagan till nästa instans så snart som möjligt och sen är det upp till mark- och miljödomstolen att ta ställning till det. Så det blir en ytterligare väntan och bostäderna kommer att bli försenade om vi får bygga, säger fastighetsutvecklingschef Catharina Jonsson.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här