Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Diding måste riva omstridd balkong

Nu har byggnadsnämnden satt ned foten. Lasse Didings balkong vid stenbrottet är ett svartbygge och måste rivas.

Lasse Didings betongbygge på Platsarna ovanför tennisbanorna vid stenbrottet har blivit hett omdiskuterat och föremål för en tillsynsanmälan till stadsbyggnadskontoret.

Byggherren själv menar att balkongen har kommit till av misstag och han hade för avsikt att bygga en mur längs klippkanten.

Nu har kommunens byggnadsnämnd fattat beslut i frågan. Didings bygge underkänns på flera punkter.

Det har skett utanför hans egen tomtgräns (en yta längs klippkanten tillhör Varbergs kommun) och saknar därför korrekta bygglov och startbesked.

Resultatet blir att Diding får betala en byggsanktionsavgift på 15 136 kronor. Det är en summa som riskerar att fördubblas i en ny avgift om inte rättelse sker innan byggnadsnämndens sammanträde den 19 november. Stadsbyggnadskontoret kommer att göra ett besök på platsen inför det mötet.

Dessutom får Diding ett föreläggande om att riva muren/balkongen. Detta ska ske inom tre månader, annars utgår ett vite på 50 000 kronor.

Diding själv menar att han nu river balkongen helt frivilligt.

– Det har varit min avsikt att riva balkongen, det blev inte som jag hade tänkt mig och det blev inte estetiskt tilltalande. Nu kommer jag att riva den och lämna in en bygglovsansökan för en ny mur, säger han.

Murbygget är en del av den upprustning som Lasse Diding gör av fastigheten i avsikt att kunna använda den som gästboende för besökare (Didings eget hem ligger på fastigheten intill).

Byggnadsnämndens ordförande Christian Persson (C) menar att beslutet var lätt att fatta och att nämnden var enig.

– Diding har fått ett bygglov 2017, men det är för en mur som följer hans tomtgräns. Tittar man på det bygglovet så blir det här beslutet inte komplicerat, säger han.

Didings tomtgräns löper en bit innanför klippkanten, och därför är det inte säkert att en mur längs klippkanten kommer att godkännas av kommunen. Diding har hävdat att han har fått ett muntligt löfte om att få bygga längs klippkanten, men byggnadsnämnden konstaterar att sådana muntliga löften inte kan ges enligt plan- och bygglagen.

Historien kan alltså komma att få en fortsättning när Diding och kommunen ska försöka komma överens om den nya mur som ska byggas när väl balkongen är riven.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här