Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Diding kan tvingas riva – hotas av straffavgift

Lasse Diding kan nu tvingas riva sin nybyggda balkong vid stenbrottet. Det framgår av en underrättelse skickad från stadsbyggnadskontoret.

Som HN tidigare berättat har Lasse Didings udda balkongbygge, eller om det är en mur som hänger ut ifrån klippväggen, vid stenbrottet på Platsarna blivit föremål för ett tillsynsärende hos kommunen.

Stadsbyggnadskontoret har nu skickat en underrättelse till Lasse Diding med innebörden att han hotas av en byggsanktionsavgift om inte det olovliga bygget rättas till. Stadsbyggnadskontoret har varit på platsen och konstaterat att balkongen/muren till största delen ligger utanför Didings fastighet, och i stället inkräktar på kommunens mark.

”Något bygglov eller startbesked kunde inte upptäckas i byggnadsnämndens ärendehanteringssystem för den del av muren som ligger inne på fastigheten Getakärr 3:88”, konstaterar stadsbyggnadskontoret.

I underrättelsen till Diding sägs också att det är osannolikt att något bygglov kan medges för balkongen, eftersom den ligger på mark som är detaljplanelagd för idrott, ”och det är angivet att marken inte får bebyggas där muren på fastigheten Getakärr 3:88 finns”.

Härnäst ska ärendet hanteras av byggnadsnämnden, vilket kommer att ske på nämndens möte i augusti. Om inte Diding åtgärdar felet, det vill säga river sin balkong/mur, kan han drabbas av en straffavgift.

”Nämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift om en åtgärd som kräver bygglov har påbörjats utan startbesked och får besluta om ett rättelseföreläggande, om inte rättelse sker. Ett rättelseföreläggande kan förenas med vite. Om inte rättelse sker kan även en ny byggsanktionsavgift med dubbelt belopp tas ut”, konstaterar stadsbyggnadskontoret.

Den byggsanktionsavgift som i ett första skede hotar Diding är på drygt 15 000 kronor, men detta är alltså en summa som snabbt kan komma att bli större.

Diding själv inväntar nu byggnadsnämndens beslut innan han tar ställning till om han ska riva eller inte . Själv menar han att han har bygglov för den del av muren som sträcker sig fram till klippkanten, men inte för det som hänger ut utanför som en balkong.

Att det blev en uthängande balkong istället för en mur förklarar han med ett missförstånd mellan honom och byggentreprenören, ett missförstånd som uppstod när DIding befann sig på en längre vistelse i Frankrike.

– Jag kommer att utveckla detta i det svar som jag ska lämna på underrättelsen, säger han.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här