Dibrani (S) ställer också fråga om fästningens bristande underhåll

”Avser statsrådet vidta några åtgärder?” Även Adnan Dibrani (S) trycker nu på mot regeringen för att få till en förändring för fästningen.