Det säger revisorerna om valet i september

Valnämnden gjorde ett bra jobb i samband med valet i september, säger en färsk revisionsrapport.

ANNONS
|

Kommunens valda revisorer har låtit granska valnämndens arbete inför och under valet den 11 september 2022. Revisionen har bland annat granskat rutinerna inför valet, intervjuat de som arbetade med valet och studerat den ändrade valkretsindelningen – där Varberg på grund av ökad befolkning, gick från 36 till 41 valkretsar.

Revisorerna säger att röstningen i vallokalerna fungerade bra, men noterar också att några valarbetare inte var införstådda med att arbetsdagen var så lång som den var, från 07.30 på morgonen till midnatt – en informationsinsats som uppmanas förbättras inför nästa val.

En av de saker som revisionen lyfter fram som särskilt positiv var att det fanns en pool av rösträknare att ta in i de fall det behövdes. Revisionen noterar också att valnämnden sett till att planera inför valet i god tid, bland annat med att rekrytera och utbilda de som skulle jobba med valet.

ANNONS
ANNONS