"Det är bråttom för skolan börjar nu"

Ensamkommande flyktingar som skrivs upp i ålder ska få gå kvar i sin skola och bo kvar i kommunen. Det vill några politiker i sociala utskottet att Varberg beslutar om.

ANNONS
|

– Vi vill att man låter dessa ungdomar vara kvar i kommunen tills de fått ett slutgiltigt besked om uppehållstillstånd. Det är bråttom för skolan börjar nu, säger Turid Ravlo Svensson (S), vice ordförande i socialnämnden i Varberg.

Hon och tre andra i sociala utskottet lyfter i en skrivelse till kommunstyrelsen fram den allvarliga situationen för unga flyktingar som skrivs upp i ålder. Från en dag till en annan blir de ansedda som vuxna och rycks från sin trygghet med skola och boende.

– Vi hade nyligen ett fall med en person som blev uppskriven i ålder och flyttades från kommunen, som sedan blev nedskriven igen och fick flytta tillbaka. De kanske förlorar en hel termins skolarbetet på det, säger Ravlo Svensson.

ANNONS

Regeringen ska i september besluta om ett förlag som skulle innebära extra pengar till kommunerna för att de ska låta flyktingungdomar som skrivs upp i ålder till vuxna bo kvar i det som blivit deras hemkommun. Vuxna asylsökande har inte rätt till skolgång och eftersom ansvaret för vuxna hamnar på Migrationsverket, och inte kommunerna som gäller för ungdomarna, blir de ofta placerad på annan ort. De extra pengarna är tänkta att låta de asylsökande unga vuxna bo kvar och gå kvar i skolan tills de får ett slutgiltigt besked i sitt asylärende. För Varbergs del skulle det innebära nära 900 000 kronor extra per år för att trygga skolgången och boendesituationen.

– Det handlar om att vi ska ta bra hand om dessa ungdomar från början och om att ge dem en bra start. Många av dem får stanna och då är det bortkastade pengar att de fått avbryta sina studier och tvingats flytta, fortsätter Turid Ravlo Svensson.

Hur löser man kostnadsfrågan?

– Det är inte så många ungdomar det handlar om och vi ser pengarna som en investering. Alla som har fyllt 18 behöver inte bo på HVB-hem utan det finns billigare boendealternativ för dem, säger Ravlo Svensson.

ANNONS

Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande, säger att ett möte i ärendet redan finns inplanerat.

– Dessa ungdomar är inte Varbergsbor idag och de har inga personnummer. Kan vi göra så här? Får vi? Hur många är de? Det är många frågor vi måste reda ut, säger Stenkil.

Hur snabbt kan ni behandla ärendet?

– För oss handlar det om att ta fram beslutsunderlag att ta ställning till. Man kan inte bara tänka med hjärtat. Vi måste veta vad vi säger ja till.

ANNONS