Derome: Vatten, grönska och trä ska ge bykänsla i Göinge by

Bilpooler, samägda packcyklar, grönska, villor och små lägenheter – det hoppas Derome Mark & Bostad ska attrahera naturvänner till den nya stadsdelen mellan Trönninge och Göingegården.