Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bygg ny ringled. Den passningen skickar Peter Mossbrant på Derome vidare till politiker och tjänstemän på kommunen.

Derome sågar nytt förslag om Österleden

Derome vill inte att Österleden ska bli en snabb genomfartsled genom nya stadsdelar i södra Trönninge. Deras förslag är en helt ny ringled med påfart till motorvägen.

Peter Mossbrant, vd för Derome Förvaltning och Derome Hus, tycker att kommunen borde se över hela trafiksituationen.

– Österleden kommer att bli en gata i staden i framtiden, inte en led. Kommunen borde tänka att den nya stadsdelen i Trönninge bör byggas ihop med Varberg.

Resonemanget grundar han på att politikerna har en vision om att Varberg ska öka till 80000 invånare.

– Därför måste tjänstemännen hitta nya sätt att få trafikflöden att röra sig, kanske en ny påfart mot motorvägen från den här nya ringleden, som skulle kunna gå mellan motorvägen och Nygrannens.

– Jag tror politikerna måste lyssna mer på visionärerna i kommunen, än dem som tänker kortsiktigt, för det finns de som tänker i större tankebanor.

– Jag vet inte vem som får mest lyhördhet i kommunen, om de är tjänstemännen på hamn- och gata eller om det är tjänstemännen på samhälls- och planeringskontoret.

Hamn- och - gatuförvaltningen är positivt inställda till en förlängning av Österleden och menar på att det skulle avlasta Lassabacka.

– Det tror jag inte på. När det gäller Lassabacka måste man tänka helt nytt eftersom nya stadsdelen Västerstaden ska byggas. Istället för broar är det bättre att lägga pengarna på att hitta en hållbar lösning, säger Peter Mossbrant.

Som alternativ för att ta vägen genom Göingegården anser han att det är bättre att ta Klastorpsvägen till motorvägen.

– Från ett flygperspektiv ser det kanske bra ut att knyta ihop motorvägen med Österleden. Men man missar målpunkterna, vart folk ska ta sig. De som bor i Läjet tar inte Österleden ut till motorvägen. Och varför ska de som kommer från andra hållet ta sig genom Göingegården för, säger Peter Mossbrant, som inte gillar tanken med en Österled som en barriär i ett bostadsområde.

Han efterlyser fler utredning som tar fasta på bilisters målpunkter. Han anser att det underlaget saknas före ett beslut.

Hur går dialogen mellan Derome och kommunen i den här frågan?

– När jag pratar med politikerna och planeringskontoret så är de överens med mig, till och med när det gäller målpunkterna. Men hamn- och gata är inte det, och vem som drar det längsta strået i slutändan vet inte jag.

Om vägen måste byggas - hur vill ni att den utformas?

– Som en gata, i alla falla så nära en gata det bara går med låg hastighet. Det måste bli så för det byggs en ny stor skola och förbi den går det inte att tillåta en led med hög hastighet.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här