Derome efterlyser offensiv för bostäderna i Södra Trönninge

De hundratals planerade nya bostäderna runt Trönningeskolan lär dröja ännu ett tag. Kommunens planering för Österledens förlängning tar tid och några säkra svar om när stadsdelen kan börja byggas går inte att få. Dessutom rusar kalkylen för vägen.