De vill uppmana företag att satsa på unga med npf

Personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har svårare att komma ut på arbetsmarknaden. För att uppmärksamma frågan och nå ut till arbetsgivare har elever på PS gjort en film på temat.