De ska utreda hur Varberg bör förtätas

Förtätningen ska slutligen få en medveten riktning för nu inleder kommunen arbetet med ett stadsbyggnadsprogram. Exploatörer och fastighetsägare ska få veta vad som gäller för olika stadsdelar och allmänheten bjuds in att tycka till.