Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Område i förändring. Planerna för Västerport ska snart börja ta form.

De ska skissa Västerport

Hur ska Västerport se ut? Nu har tre arkitektkontor valts ut som ska skissa på den nya stadsdelen.

Drygt 20 intresseanmälningar har kommit in. De tre utvalda teamen är EG Architects AB, Mandaworks/Adept AB samt Spacescape AB.

Teamen kommer att arbeta med en och samma uppgift och ta fram ett förslag på en stadsbyggandsstruktur för Västerport. De ska bland annat studera stråk, flöden och kopplingar mellan Västerport och hamnen, stadskärnan och det nya stationsområdet. De ska också titta på sådant som kvartersstruktur, gators utformning, och offentliga rum.
Arbetet sätter igång i augusti. I oktober görs en mittavstämning då teamen presenterar sina idéer för ett antal medborgargrupper. Synpunkterna ska sedan användas i det fortsatta arbetet.

I januari 2017 kommer teamens resultat att ställas ut och presenteras för alla intresserade. Då kommer det också finnas tillfälle för allmänheten att lämna synpunkter.
De bästa delarna av de färdiga bidragen kommer att arbetas in i det planprogram för Västerport som kommunen håller på att ta fram.