”De flesta som utsätter är oftast själva barn”

Barnrättsorganisation Ecpat arbetar mot sexuell exploatering av barn. Rådgivaren Mikaela Forsgren berättar att de, via Ecpats egna chatt, har kontakt med många barn och unga om just exposekonton.