De är rädda att byggnader skadas på grund av tunnelbygget

Thomas Ericsson och Eva Hylander Ericsson är rädda att deras hus tar skada när grundvattnet sjunker på grund av tunnelbygget i Varberg.
– Vi gör detta för att vi är oroliga och för att öppna ögonen för andra som kan bli drabbade, säger Thomas.