Danslokalen Rotundan i Nöjesparken planeras byggas ut

Vinterboning, ett kök, nya toaletter och en gång med tak till arenan. Kommunen och Arena Varberg har många idéer på hur den gamla danslokalen Rotundan skulle kunna komma till större användning. En ombyggnation kan sätta igång så tidigt som hösten 2023.