Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Då startas arbetet upp i Varbergs nya skogshamn

Just nu pågår det aktivitet i den delen av hamnen som ska bli Varbergs nya skogshamn. Är det så att hamnflytten faktiskt är påbörjad? Svaret är nej. Den planerade uppstarten under hösten är framflyttad.

Marken i den nya hamndelen är tillsvidare utlånad till Trafikverket och Implenia och det enda som har hänt konkret på platsen – sedan HN rapporterade om hamnprojektet i maj – är att det den senaste veckan har anlänt ett par högar med bergsmassor.

Varbergs kommun hade som förhoppning att ha en entreprenör på plats i höst för att genomföra muddringen. Vad är det som tar tid?

– Ett bekymmer var att genomföra muddringen innan markförstärkningen kom i gång och då valde vi att lägga det arbetet i totalentreprenaden, säger Marie Johansson, projektledare på hamn- och gatuförvaltningen.

Innebär det att projektet blir försenat?

– Det påverkar inte sluttiden. Vid årsskiftet 2023/2024 ska hamnen vara färdig så att Hallands Hamnar kan bedriva sin verksamhet.

Då ska arbetet med nya skogshamnen startas upp

Entreprenaden kommer genomföras som en totalentreprenad där den anlitade entreprenören kommer ansvara för byggnation och projektering av hamnanläggningen. Enligt Marie Johansson pågår arbetet med att ta fram ett förfrågningsunderlag för att kunna påbörja upphandlingen. Förhoppningen är att ha en entreprenör på plats innan sommaren 2021. Det allra första arbetet kommer dock att påbörjas under våren – vid ett driftstopp på spåret till Farehamnen i maj.

– Vi ska sätta spårväxlar på det befintliga Farehamns-spåret för att sedan dra nya spår till den nya tågtrafiken i hamnen.

Brandutredningen: En insatsväg till Farehamnen räcker inte

HN har tagit del av den brandutredning som Hallands Hamnar har tagit fram för att se över förutsättningarna för en effektiv räddningsinsats.

I rapporten står det att projektet gjorde ”halvhalt” i början av juni i år. Varför?

– Det var för att Hallands Hamnar fick ett negativt förhandsbesked för massamagasinet och då fick de se över placeringen, förklarar Marie Johansson.

I samband med hamnutbyggnaden kommer tillfartsvägen från Västra Hamnvägen att stängas av. Den enda vägen in i hamnen blir via den nya cirkulationsplatsen Getterövägen/Östra Hamnvägen. En räddningsinsats kan därför fördröjas på grund av rökutveckling mot insatsen. (När det kommer till rökspridningen från en eventuell brand i hamnen drabbas främst de östra delarna av staden samt naturskyddsområden öster om hamnen.) Enligt Marie Johansson har en separat utredning startats upp för att se över möjligheten att få till ytterligare en infart till hamnen.

– Från vår sida är det viktigast att vi har koll på våra insatsmöjligheter. Hur påverkar branden omgivning och har vi förutsättningar att ingripa vid en brand från flera olika riktningar beroende på vindriktningen. Framkomlighet och möjlighet att få tag i vatten är viktiga, säger Carl Pettersson, brandingenjör på Räddningstjänsten Väst.

Hur stor är spridningsrisken vid en eventuell brand i hamnen?

– Allt handlar om vilken omfattning och hur snabbt den upptäcks. En tidig upptäckt och avstånden mellan virkestravarna så att vi kommer åt och fram, säger brandingenjören Lars-Göran Bengtsson.

Vad finns det för för- och nackdelar med ha tillgång till havsvatten vid släckningsarbetet?

– Fördelen är att det finns en obegränsad damm att ösa ut. Att använda det på pappersmassan kan bli konsekvenser. Saltvatten kan ju korrodera, men det är inget jätteproblem för oss, säger Lars-Göran Bengtsson.

Läs mer: På inköpslistan: En utbyggd hamn

De betalar utbyggnad av Farehamnen:

Delar av projektet kommer att bekostas av kommunens budget (2021 hamn- och gatunämndens budget) och delar bekostas av Hallands Hamnar Varberg. De delar som bekostas av kommunen omfattar muddring, bankpålning och markuppfyllnad. Hamnbolagets delar består av järnväg, gata, terminalyta, kajer, skogspir samt utrustning och installationer.

Källa: Varbergs kommun

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här