Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Därför har dricksvattnet i Varberg blivit klarare och hälsosammare

Dricksvattnet som når bostäderna i Varberg är numera klorfritt. Tack vare ny teknik har risken för smittoämnen i vatten minimerats, vilket innebär att desinfektionsmedlet kloramin har spelat ut sin roll. Även problemet med gulbrunt vatten är borta.

Tidigare har Vivab (Vatten och Miljö i Väst AB) tillsatt kloramin för att förhindra att bakterier börjar växa i ledningsnätet. På grund av att Kvarnagårdens vattenverk, som levererar vatten till cirka 50 000 kranar i Varbergs kommun, installerade en ultrafiltersanläggning väcktes frågan om det verkligen var nödvändigt att använda kemikalier i Varbergs dricksvatten. Enligt Vivab var tekniken med membranfilter, som har väldigt liten porstorlek, så effektiv att övergång till klorfritt vatten inleddes i januari 2020.

– Vi har tagit bort kemikalier på ett kontrollerat och säkert sätt och det har föregåtts av noggranna vetenskapliga studier och till vår hjälp har vi haft expertis på Lunds universitet. Vi påbörjade kvalitetsmätningar, i synnerhet biofilmsstudier, redan i mars 2016 som intensifierades ytterligare i början av 2020 i samband med utfasningen av kloramin, säger Alexander Keucken, Vivabs forsknings- och utvecklingschef.

Resultaten av mätningarna visade att dricksvattenkvalitén inte försämrades vid distribution till konsument. Inte heller hittades någon negativ påverkan på biofilmen i ledningsnätet.

Vad finns det för hälsoeffekt med klorfritt vatten?

– Vi sparar drygt 17 000 liter kemikalier per år. Även arbetsmiljön för vår driftpersonal som slipper arbetsmomentet med att blanda kemikalierna natriumhypoklorit och ammoniumsulfat är en viktig faktor, säger Alexander Keucken och fortsätter:

– Klorhaltiga desinfektionsmedel kan orsaka problem med lukt och smak. Det finns även en risk att desinfektionsmedlet kan bilda biprodukter som är cancerframkallande, men det gäller i regel inte i våra vatten, utan i till exempel USA där höga halter av klor används.

Problemet med gulbrunt dricksvatten är löst

Sedan några år tillbaka har ultrafiltersanläggningen även löst ett annat av Vivabs problem.

– Vi har även fått klart vatten. Vattnet i Varberg har haft en image av att ha en champagnefärgad nyans.

Råvattnet som används för att framställa dricksvatten kommer främst från sjön Stora Neden. På grund av klimatförändringar har kvalitén på vattnet i sjöar försämrats genom åren, en så kallad brunifiering. Vivab har i mätningar konstaterat en ökning av humus, som är nedbrutna växt- och djurdelar, vilket är orsaken till att vattnet blir brunare. Men det är inte bara membrantekniken som har gjort underverk för vattnets klarare färg. Vivab tillsätter även fällningskemikalier för att avskilja organiskt material, som ligger bakom vattnets gulaktiga färg, från råvattnet.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här