Cykelstaden Varberg – finns den verkligen kvar?

Cykelstaden Varberg – så marknadsfördes vår stad. Men hur ser situationen ut i dag? Cykelfrämjandet samlade, under en cyklande workshop, tjänstemän och folk med åsikter.

ANNONS
|

Samlingen sker där Torggatan möter Träslövsvägen. Åtta samlas. Axel Pihl tjänstgör centralt inom Cykelfrämjandet och besöker svenska städer. Det handlar om att belysa trafikfarliga platser men även hylla lösningar som lyckats.

Cykelfrämjandet har gett ut en handbok för att komma med förslag och idéer för dem som planerar cykeltrafikleder.

– Målet är att bidra till enklare och säkrare lösningar för cyklister.

Det blir en 13 kilometer lång sträcka med ett tiotal stopplatser. Det finns en hel del snäva passager och farliga hörn där sikten är obefintlig. Många kanske inte reflekterar över märkliga lösningar. De bara accepterar dem.

Den lokala avdelningen av Cykelfrämjandet jobbar för att stadens cykelleder – från alla väderstreck – ska mynna ut i det som blir den nya stationen. Göran Andersson talar sig varm för lösningen:

ANNONS

– Ett stråk ska starta nere i Vare, plocka upp Läjesborna och Sörseborna och hamna på Västra Vallgatan. Ett annat ska starta vid Erlandsgatan, Österängsvägen och sjukhuset. De ska svänga ner vid Östra Vallgatan och undvika gågatorna.

Nyligen beslutades om en cykelplan fem år framåt för Varbergs kommun. Man ska komma ihåg att cykelvägar mot Träslövsläge och Getterön byggdes så sent som på 1970-talet. Innan dess tvingades bilar, vuxna och cyklande barn samsas på smala ytor.

Tomas Kaspersson har jobbat på kommunen i 51 år och är nu verksam som avdelningschef på Drift- och anläggning. Han var med och fick under resans gång förklara och försvara en del lösningar.

Vad var du mest orolig för?

– Vädret! skrattar han. Vi visste ungefär vilka synpunkter det finns. Det är svårt att göra om vissa ställen. Jag cyklar själv till jobbet från Getterön varje dag.

Finns det planer på att förlänga sträckan hela vägen mot femte vik?

– Det är lite trångt där vid affären. Den skulle ha gått bakom, men det blev aldrig så. Eftersom jag är på driften gör jag mest som de säger, säger Tomas med 51 års erfarenhet i kommunen.

Vilka är de stora framstegen för cyklisterna?

– De uppdelade bredare cykelbanorna.

Den nya Getteröbron är inte en hundraprocentig lösning för de som inte har bil. Än så länge lyder den nya Getteröbron under Trafikverket. Efter det får kommunen bestämma och fixa till säkrare lösningar.

ANNONS

Det var inte bara kritik under den cyklande workshopen.

– Totalt sett är det jättebra att cykla i Varberg, säger Julia Ohlström.

Artikeln har tidigare publicerats i Varbergsposten

ANNONS