Cykelfrämjandets Axel Pihl.
Cykelfrämjandets Axel Pihl. Bild: Micael Andersson

Cykelfrämjandets analys av trafiken i Varberg är klar

Cykelfrämjandets analys är klar kring cyklisternas situation i Varbergstrafiken. Det är främst huvudcykel­vägarna som granskats.

ANNONS
|

Ett 26-sidigt dokument är färdigställt om cyklisternas situation i Varberg. Axel Pihl har sammanställt materialet som ger kommunens trafikplanerare ett antal rekommendationer som slutkläm. Han har under sommaren varit på besök i Piteå och Marks kommun. Därmed kan han göra en jämförelse.

– Varberg har kommit en ganska bra bit främst tack vare huvudcykelvägarna. Jag skulle säga att Varberg generellt sett har mest ambitiös cykeltrafikstruktur av de här tre platserna. Arbetet kommunen gjort med cykellederna fanns inte riktigt varken i Mark eller Piteå. Varberg hade väl den bästa infrastrukturen, samtidigt upptäckte vi brister i Varberg också. Mycket kan förbättras. Ju mer man satsar på att bygga ut cykelvägarna väljer fler att cykla. Det ger positiva effekter på att minska koldioxidutsläpp. Med de korta avstånd som finns i Varberg, tror jag att det finns en potential att öka cyklandet ännu mer.

ANNONS

Varberg är hittills utan företag som satsar på uthyrning av elskotrar.

Vilken hållning har Cykelfrämjandet till just elskotrar?

– Det var varit uppe lite till diskussion, men vi har ingen jättetydlig ståndpunkt. Som det har blivit, att de parkeras mitt på cykelbanor, är ju en ohållbar situation, men det är min privata uppfattning, inte Cykelfrämjandets. Kan man styra upp hur de parkeras och används, kanske det kan bli en anledning att satsa mer på cykelinfrastrukturen, säger Axel Pihl.

Här är några punkter:

• Bredda och separera GC-banorna (GC – gång- och cykel) utmed de sträckor där det fortfarande är blandad gång och cykling.

• Se över utformnings­kriterierna för korsningspunkter längs huvudcykelstråk. I analysen påträffades inga cykelöverfarter – men om Varberg vill få fler att cykla, bör då inte de som cyklar på huvudcykelvägar prioriteras på liknande sätt som kör motorfordon på huvudleder?

• Se över hur cykeltrafik prioriteras i de centrala delarna av tätorten. Finns det sträckor som går att göra om till cykelgator i stället för att ha smala cykelbanor? Går det att med hjälp av utplacerade ”modal filters” se till att biltrafiken blir så låg på vissa gator att cykling i blandtrafik kan bli ett säkert och framkomligt alternativ?

ANNONS

Inger Mellberg, strateg i Varbergs kommun, är i stort stolt över analysen.

– Ofta får vi höra kritik om saker som inte är bra, och det är ju viktigt att det kommer fram. Det är alltid intressant att få höra någon utifrån säga att saker är bra. Vi vet att det finns detaljer som kan bli ännu bättre och det ska vi ta tag i.

Mellberg har ett planerat möte om några veckor då ansvariga inom olika avdelningar ska träffas för att göra förbättringar – inom de ramar som finns.

Artikeln har tidigare publicerats i Varbergsposten.

ANNONS