Centern kritiseras av förra allianskollegorna

Centerpartiet och Vänsterpartiet var de partier som föreslog en skattehöjning till 2024. Det gick inte Centerns tidigare allianskollegor obemärkt förbi.
– Det är väldigt långt ifrån den bild jag hade av Centerpartiet, säger Ann-Charlotte Stenkil (M).