Cecilia Rönn (L) på väg att få gehör om fästningen

Cecilia Rönn (L) är på väg att få gehör hos sitt parti för en politik för generösare tilldelning av pengar till Statens Fastighetsverk och i förlängningen Varbergs fästning.