Byggstarten av stationsområdet försenas ett halvår

Starten för kommunens byggnation av stationsområdet har flyttats från februari till augusti. Implenias förändringar i produktionsplanen gör att kommunen inte får tillgång till arbetsområdet som planerat.