Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/3

Byggplaner vid gammal mack har krympt

Ett tag fanns planer för en stor förtätningsomvandling i nästan hela kvarteret Igladammen. Men nu har planerna krympt till att enbart omfatta den gamla macktomten. Ingemar Ericsson och 24:7 säger nej till det bygget och önskar en grön samlingsplats istället.

Kvarteret Igladammen omringas av Ringvägen, Falkenbergsgatan, Danska vägen och Södra vägen/Rosenfredsgatan. Här finns den gröna Kilen med träd, buskar och insektshotell. Här finns också bostäder i hyreshus och bostadsrättsföreningar. Fram till i vintras kunde man tanka bensin hos St1 på macktomten i hörnet Danska vägen/Södra vägen. Tidigare låg det en bemannad Shellmack här.

Detaljplanen för området kom till under det tidiga 1950-talet. 2016 sa byggnadsnämnden ja till en ansökan om att ta fram en ny detaljplan för hela kvarteret utom huset på Falkenbergsgatan 2 som inte ville vara med i arbetet.

Tanken var en omvandling av något slag – kanske påbyggnad på befintliga hus – som skulle ge uppåt 80 nya bostäder. Varbergs Bostads AB, privata hyresvärdar och en bostadsrättsförening var med på planerna.

Nästan alla har dragit sig ur planarbetet

Nu är stadsbyggnadskontoret i slutfasen av förarbetet med detaljplaneförslaget. Enligt handläggaren kan förslaget komma upp på politikernas bord under våren.

Men någon jättestor plan för hela kvarteret kommer inte att presenteras. Nästan alla har nämligen dragit sig ur. Kvar finns bara macktomten och Kilen.

– Vi var med i diskussionerna inledningsvis men vi har väldigt många andra projekt som vi fokuserar på i stället, säger Catharina Jonsson, fastighetsutvecklingschef på Varbergs Bostads AB om bostadsbolagets motiv till att dra sig ur planarbetet.

De andra fastighetsägarna som HN pratat med uppger olika skäl till att man dragit sig ur, bland annat ekonomi. Magnus Lindberg, som äger en lägenhet i bostadsrättsföreningen Igladammen, var initiativtagare till alltihop och han beklagar att planerna har krympt.

50 bostäder

Detaljplaneförslaget är inte klart ännu men stadsbyggnadskontorets handläggare, planarkitekt Anna Modigh, berättar att önskemålet från exploatören Varbergs Stenfastigheter är en byggnation om 50 lägenheter på macktomten. Hon berättar också att Kilens grönska får skydd i den nya planen.

Ingemar Ericsson som är med i partiet 24:7 bor helt nära macktomten. Han och 24:7 gillar inte den föreslagna byggnationen. Man vill också stoppa all förtätning i Varbergs stad.

”Nu får det definitivt vara stopp med byggen i Varberg. Annars försvinner småstaden”, säger Ingemar Ericsson. Bild: Annika Karlbom
”Nu får det definitivt vara stopp med byggen i Varberg. Annars försvinner småstaden”, säger Ingemar Ericsson. Bild: Annika Karlbom

– Vi vill inte att det ska förtätas alls i Varberg. Vi har ett alternativt förslag om att bygga i kommunens mindre orter i stället. Vi vill dessutom införa avgiftsfri kollektivtrafik så det här är en miljöfråga också, säger han.

– Nu får det definitivt vara stopp med byggen i Varberg. Annars försvinner småstaden, säger Ingemar Ericsson.

Vilka ska bygga bostäderna i de mindre orterna?

– Det handlar främst om att kommunen måste köpa in mark i större omfattning än den gör i dag.

Hur en sådan investering med markinköp, stor investering i infrastruktur och gratis kollektivtrafik skulle finansieras har 24:7 inget svar på.

– Den totala konsekvensen det får har vi inte räknat på. Vi har inte någon stor utredningsresurs.

Trafiken är tät

Vad gäller macktomten och dess omedelbara närhet vittnar Ingemar Ericsson om en mycket ansträngd trafiksituation. Han och 24:7 anser att nya bostäder skulle göra situationen ohållbar.

– Bostäder här riskerar att skapa en trafikfarlig miljö. Vi vill att tomten görs om till ett grönområde i stället – en fri öppen yta som skulle kunna vara en samlingsplats för alla som bor på Söder.

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här