Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/5

Byggnadsnämndens beslut: Lasse Diding måste riva omstridd balkong

Nu har byggnadsnämnden beslutat att ge Lasse Diding bygglov för sin omdiskuterade mur som delvis är byggd på kommunens mark. Men han får inte bygglov för hela muren, och måste riva den utstickande balkongen.

Turerna kring Lasse Didings murbygge började 2017 när han fick bygglov för en mur som skulle ligga innanför hans tomtgräns vid stenbrottet i Varberg. Men muren som senare byggdes ligger till viss del utanför Didings tomtgräns, och den utstickande balkongen fanns det inte heller något bygglov för.

En kulturhistorisk plats

Efter att byggnadsnämnden fördömt bygget kallade Diding in Kulturmiljö Halland för en bedömning, och sökte ett nytt bygglov efter deras rekommendation.

Nu är Kulturmiljö Hallands yttrande färdigt och de tycker att delar av muren kan vara kvar, men den behöver anpassas bättre efter omgivningen då den ligger på en plats som är kulturhistoriskt värdefull.

– För att få ett utseende som bättre smälter ihop med stenbrottets väggar, föreslog de att man ska putsa muren med spritputs, och förse muren med ett krön som ger möjlighet till växtlighet, säger Marie Åberg, bygglovsarkitekt och handläggare i ärendet.

Så här ska Didings mur se ut när den har byggs om enligt det nya bygglovet. Bild: Varbergs byggnadsnämnd
Så här ska Didings mur se ut när den har byggs om enligt det nya bygglovet. Bild: Varbergs byggnadsnämnd

Måste riva balkongen och delar av muren

Nu har byggnadsnämnden beslutat sig för att följa Kulturmiljö Hallands linje och beviljar därför Diding bygglov för delar av muren.

– Men balkongen ska absolut rivas och ersättas av en mur. Sedan ska den sista delen av muren som ligger mot grannfastigheten plockas bort och göras om, säger Marie Åberg.

"Tycker naturligtvis att det är bra”

Lasse Diding säger till HN att han är nöjd över att han beviljas bygglov.

– Jag tycker naturligtvis att det är bra. Det verkar som att vi bägge två (kommunen reds. anm.) vill komma till ett avslut, säger han.

Att han måste riva balkongen samtidigt som han gör om muren, har han inget emot.

– Jag sa på en gång att den var ful.

Diding har tidigare uppgett att balkongen tillkom av ett misstag när han var utomlands.

– Anledningen till att jag har väntat med att riva den är att jag vill göra det samtidigt som jag river delar av muren.

Bygglovet vinner laga kraft efter att det har kungjorts i Post- och inrikes tidningar, och ändringarna ska påbörjas senast om två år, och vara klara efter max fem år.

LÄS MER: Lasse Didings balkong blir tillsynsärende

LÄS MER: Diding måste riva omstridd balkong

LÄS MER: Didings brev till kommunen om den anmälda balkongen

LÄS MER: Diding kan tvingas riva – hotas av straffavgift

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här