Budgetspräckare. Det nya kulturhuset kostar mer än de 63 miljoner kronor som finns avsatt i budgeten och kostnadsökningen beror bland annat på att bygget är större jämfört med ursprungsplanerna.
Budgetspräckare. Det nya kulturhuset kostar mer än de 63 miljoner kronor som finns avsatt i budgeten och kostnadsökningen beror bland annat på att bygget är större jämfört med ursprungsplanerna.

Bygget kräver tolv extra miljoner

Kostnaden för ombyggnaden av biblioteket till ett kulturhus skjuter i höjden och de ledande politikerna i kommunen vill avsätta ytterligare tolv miljoner kronor till projektet.

ANNONS
|

När kommunfullmäktige i november tog beslut om fördelningen av investeringarna blev det 63 miljoner kronor till det nya kulturhuset. Men en kostnadsberäkning av projektet som nyligen tagits fram visar att den summan inte räcker på långa vägar. Enligt konsultfirman som räknat på bygget kostar det 76 miljoner kronor.

För att komma i nivå med den beräkningen föreslår politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott att ytterligare tolv miljoner kronor ska avsättas till projektet år 2011. Det innebär att den beräknade kostnaden har ökat med nästan 20 procent i förhållande till vad som avsatts till ombyggnaden. Det är kommunfullmäktige som slutgiltigt tar ställning till om det blir ytterligare pengar.

ANNONS

Kommunstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim (M) tycker inte att det är särskilt märkligt att den klubbade investeringsramen spricker rejält.

– Det är aldrig bra att det blir dyrare, men det är bättre att planera för det än att det kommer i efterhand. Det här välter inte kommunen.

Han konstaterar också att det är möjligt att kommunen får in bra anbud på ombyggnaden och att kostnaden blir lägre än beräknat.

Den största enskilda posten som påverkat kostnadsökningen är att man utökat ytorna i kulturhuset med 200 kvadratmeter, vilket står för fyra av de tolv miljonerna. En stor del är också ventilation och larm med drygt 3,2 miljoner kronor.

I korta drag går projektet ut på att biblioteket ska byggas på med en våning och syftet är att skapa ett kulturhus med konsthall, hörsal/barnteater, kommunal information, kafé. Tanken är också att samspelet med teatern ska öka.

ANNONS