Busstrafik på Kyrkogatan när Västra Vallgatan stängs av

Från och med december kommer två busslinjer att köra från den nya busstationen via Kyrkogatan ner till Gallerian. Detta då delar av Västra Vallgatan spärras av på grund av arbetet med Varbergstunneln.