Brand på Ärlebo bil i Varberg

Räddningstjänsten är på plats vid Ärlebo bil i Varberg där en brand brutit ut.