Bokslutet visar: fritiden är jämställd

2017 års jämställdhetsbokslut för kultur- och fritidsnämnden är gott. Föreningsbidragen fördelas 50/50 mellan könen.