Bläshammar ska växa med hundratals bostäder

Jordbruksmarken får ge vika när Bläshammar ska växa med ytterligare 300 bostäder. I planerna – som nu är redo för synpunkter från allmänheten – finns också en helt ny infart till bostadsområdet.