Besparingar på skolor kan slå hårt mot elever och lärare

Lärarfack och skolpolitiker har fått signaler om att skolor kommer behöva skära i personalstyrkan redan till höstterminen på grund av en alltmer ansträngd ekonomisk sits. Investeringar på 29 miljoner riskerar nu också få stryka på foten.
– Barnen kommer inte få vad de behöver för att uppfylla målen i skolan och det kommer påverka arbetsmiljön så att lärarna inte vill jobba i Varbergs kommun, säger Jenny Bolgert (S) som är vice ordförande i förskole- och grundskolenämnden.