Bergenblock (C) tar upp återbruket i riksdagen

Idén från Nygårds Byggåtervinning om lagkrav om återbruk väcker gehör hos riksdagsledamot Christofer Bergenblock (C) som ska ta upp saken med infrastruktur- och bostadsministern.