Barn- och elevombudet riktar kritik mot Varbergs kommun

Med slag och nedsättande kommentarer kränktes en elev av andra elever på en grundskola i Varberg. Barn- och elevombudet har hittat brister i skolans rutiner och nu måste Varbergs kommun vidta åtgärder.