Bara småpengar till spårområdet i budgetförslaget

Resultatet av Varbergstunneln – en hel stad utan spår ovan jord – är snart uppnått. Men satsningen på cykelbana och annat längs området uteblir. Endast två miljoner kronor föreslås avsättas för att bygga om området de närmaste åren.