Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/6

Bäddat för bråk när budget 2021 kommer på tal

Det var en varm sommarkväll när fullmäktige samlades till sitt sista sammanträde inför sommaruppehållet. Även debatten blev het. Kommunens framtida ekonomi fick kommunalråden att tända till.

Vid fullmäktiges junisammanträde var det dags att se både bakåt och framåt. Årets första fyra månader skulle summeras och planeringsförutsättningarna inför budget 2021 – som beslutas i november – skulle klubbas.

Så hur ligger då landet? Nästan ingen vet. Sveriges Kommuner och Regioners prognoser, som kommunerna lutar sig mot, är osäkra på grund av coronapandemin och den lågkonjunktur som följer i pandemins spår.

Coronapandemin skapar osäkerhet

– Det är inte lätt att veta vad man ska tro. Vart tar världen vägen? Det känns väldigt osäkert att inte veta hur länge det här ska hålla på. Vi står inför sjunkande skatteintäkter och lågkonjunktur, det känns riktigt oroligt, sa kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalrådet Ann-Charlotte Stenkil (M).

– Vad jag är mest orolig för är att vi i maj hade vuxit med 190 personer. Det där slår stenhårt mot vilka skatteintäkter vi får in. Samtidigt är det viktigt att vi i detta läget inte drar i någon nödbroms och sätter stopp för byggnationer av förskolor och annat. Då förvärrar vi bara lågkonjunkturen.

Kommunalrådet har möjligen anledning att oroa sig. 190 personer plus i rullorna hittills är blygsamt. Kommunen har prognostiserat för ungefär tusen fler invånare per år de närmsta åren.

Sparkrav lär vänta

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ville inte skriva under på planeringsförutsättningarna och valde att inte delta i beslutet.

I planeringsförutsättningarna står det att den löpande verksamheten inte kommer finansieras av kommunens skatteintäkter fullt ut. "Detta visar på behovet av fortsatt arbete i kommande budgetprocess med att anpassa verksamheten och minska kostnadsnivån".

Socialdemokraterna har velat höja kommunalskatten och menar att förutsättningarna inför 2021 och de kommande åren hade varit bättre om deras budget hade gällt.

Ansvar eller inte?

Att Socialdemokraterna inte ville ställa sig bakom planeringsförutsättningarna ifrågasattes av den styrande Alliansen. Kommunalrådet Christofer Bergenblock (C) instämde i att framtiden är osäker men påminde om att budgetarbetet trots allt måste fortsätta:

– Vad är då det sämsta vi kan göra? Jo, att vi inte tar några budgetförutsättningar alls. Som Socialdemokraterna föreslår. Men så kan vi ju inte hantera det. Jag förstår att socialdemokraterna är besvikna när det år efter år tas en budget som inte är deras. Jana säger att vi går en tuff framtid till mötes. I de tiderna behöver vi i den här församlingen ta ansvar. Det gör inte Socialdemokraterna. De säger att de inte vill ta beslut om förutsättningarna över huvud taget.

– Nu tycker jag du sjunker väldigt lågt Christofer. Jag tror det är få oppositionspartier i Sverige som är med och tar så mycket ansvar som vi gör i Varberg, sa Jana Nilsson (S), kommunalråd i opposition.

– Jag ger Lotta och dig rygg i många sammanhang. Det blåser mycket runt mina öron ska du veta. Men jag står alltid upp för de beslut som vi varit med om att fatta. Vi tar ansvar i budgetarbetet. Men vi kan inte stå upp för er budgetpolitik. Men jag lovar dig: Vi kommer att ta ansvar.

– Vi har lite olika syn på det den här gången. Jag är van vid at ni tar ansvar och jag vidhåller att ni i det här ärendet inte tar ansvar på det sätt ni borde göra, svarade Bergenblock (C).

Fortsatt diskussion om skattehöjning

Så vad betyder då detta? Gissningsvis att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet kommer vidhålla att bland annat äldreomsorgen är gravt underfinansierad och att kommunen måste höja skatten. Det har de förslagit tidigare.

Alliansen har hittills sagt nej till en skattehöjning. Räkna med fortsatt debatt om den saken.

Och vilket var detta junimötes mest citerade citat? En god kandidat är Jeanette Qvists (S) uttalande om att "det är väldigt jobbigt och tråkigt att vara oppositionspolitiker".

Fler nyheter om Varberg hittar du här

Superlokalt - här får du senaste nytt från ditt område

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här