Avslag för SD-motion om Sjöaremossen

SD-ledamoten Olle Hällnäs motion om satsning på året-runt-aktiviteter vid Sjöaremossen avslogs i kommunfullmäktige. Avslaget var dock av formell karaktär då kommunen redan satt igång ett friluftsprojekt under namnet Outwest.