Avloppsvatten rann ut i tilltänkt naturreservat

I tre dygn spolades 2000 kubikmeter avloppsvatten ut i en bäck nära Tångaberg - smutsvatten från en havererad pumpstation som rann ut bara några hundra meter från en populär badplats.