Avgift till Kulturskolan även i framtiden

Det blir ingen avgiftsfri kulturskola i Varberg. Vänsterpartiet fick ingen mer med sig på partiets linje när frågan var uppe i fullmäktige.