Anders Håkansson ska undersöka djupare intill den funna ugnen i hopp om att kanske hitta ännu äldre lämningar.
Anders Håkansson ska undersöka djupare intill den funna ugnen i hopp om att kanske hitta ännu äldre lämningar.

Arkeologerna var på plats – i grevens tid

Parallellt med renoveringen av västra slottslängan på Borggården pågår en arkeologisk förundersökning. – Vi blev inkopplade sent i projektet och borde varit igång tidigare, säger Anders Håkansson, arkeolog vid Kulturmiljö Halland.

ANNONS
|

Olyckstillbudet i förra veckan har också försenat både renoveringen och den arkeologiska undersökningen. Nu har arbetet återupptagits med det är med stor försiktighet Anders Håkansson och hans kollega StinaTegnhed fortsätter utgrävningarna efter bjälklagsraset som HN skrev om igår.

– Lite läskigt är det ju att vara här inne med tanke på vad som hänt i den bortre delen, säger Anders Håkansson.

Arkeologerna har gjort spännande fynd av bland annat väl bevarande rester av en bakugn.

– Ugnen har bestått av två stora kammare men den ene är raserad, säger Anders Håkansson. Men här finns ganska omfattande lämningar som vi nu håller på att dokumentera såsom grundmurar, tegelgolv och stenläggningar.

ANNONS

Teglet som ugnen är murad av kan komma från Ås kloster men kan också vara gjort på plats.

– Det är tidstypiskt medeltida storstenstegel och det troliga är nog att det är gjort på plats i egna tegelugnar, säger Anders Håkansson.

När utgrävningarna är färdiga kommer hela härligheten att täckas av ett betonggolv. I den här delen ska det senare bli kafé.

– Tänk om det hade gått att just där ha ett glasgolv så besökarna kunde få se resterna av ugnen, säger Anders Håkansson.

Förste antikvarie Pablo Wiking håller med och säger att det är en tanke de närt sedan ugnen hittades.

– Det är en trevlig tanke som vi också funderat på, säger han. Vi är hyresgäster och det är Fastighetsverket som bestämmer.

Med sina små murarslevar skrapar arkeologerna försiktigt i den lösa jorden i jakten på lämningar som kan berätta något om historien. I den södra delen av slottslängan finns de båda ugnarna. Där har arkeologerna också hittat en del benrester, troligen från köksavfall eftersom det stora köket fanns i den änden av längan.

– Vi har också hittat en del keramikskärvor och det kan vi se är tysk keramik och kan vara så gammal som 1300- eller 1400-talet. Men det kanske kan dyka upp äldre saker, från greve Jacobs tid.

ANNONS

Ett litet lätt ärgat metallfynd har också hittas. Det ska skickas för röntgen före att om möjligt kunna analyseras och tidsbestämmas.

– Vi vet inte vad det är för något och visst är det häftigt med de här utgrävningarna som det gjorts så få av på fästningen, säger Anders Håkansson.

När förundersökningen är klar kommer länsstyrelsen att ta ställning till om det ska göras fördjupade undersökningar.

Tidsschemat är pressat, ska den hålla måste arkeologerna snabbt bli klara för att renoveringen ska kunna fortgå.

– De ligger på oss, vi känner pressen, säger Anders Håkansson.

ANNONS