Arkeologer på jakt efter Getakärr

I kvarteret Renen finns inte bara föroreningar från industrialismens dagar. Här finns även lämningar från den gamla staden Getakärr. De undersöks just nu av arkeologer.