Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/2

Anställda larmar om brister i säkerhetsrutiner

HN har varit i kontakt med anställda på Varberg Energi som tycker att säkerhetsbrister i organisationen bör komma upp till ytan. Trots att flertalet riskobservationer skvallrar om samma sak står ansvariga chefer fast vid att rutiner och arbetssätt håller måttet. – Vi är under en förändringsresa men rutinerna finns där, säger Karin Hallström, affärsområdeschef Energi.

– Risker tas inte på allvar och kunskap saknas. Med gasen är det en organisatorisk risk och i värsta fall kan en felaktig installation leda till en ordentlig explosion. Flera anställda har slutat de senaste månaderna och ledningen är oförmögen att ta ansvar, säger en anställd som vill vara anonym.

HN har tagit del av 30 riskobservationer/tillbud som personalen har skrivit mellan den 1 januari och 24 augusti i år. Ett av problemen som lyfts fram är att kartunderlaget inte är uppdaterat och att rutiner behöver ses över – gång på gång. En anställd skriver (30/1): ”Nu vet man inte vilken karta som stämmer eller kan lita på. Riktig dokumentation är avgörande för driften så det inte blir skador på person eller egendom.”

Majoriteten av riskobservationerna handlar om bristande rutiner vid fjärrvärmeproduktionen: Den 23 mars fylldes en grop med fjärrvärmevatten under arbetet med fjärrvärmenätet. Skaderisken uppgavs vara kyla, hetta eller strålning. ”Arbetsplanering och fördelning saknar planering och kommunikation”. I en anmälan (1/1) framkommer att ”Om stadsvattnet försvinner får vi inget larm om detta.” I ytterligare en observation (7/5) står det att det ”saknas kunskap om anläggningen och förståelse för funktionen.”

Bolagets energichef tycker dock att gällande rutiner – både för gasarbeten och fjärrvärmeproduktionen – är tillräckliga.

– Vid gasarbeten finns det en skriftlig rutin och där går man igenom moment, vad som ska utföras och vem som ska utföra momenten. Därefter dubbelkollas det av fyra ögon till, säger Karin Hallström.

Företaget har dock identifierat kompetensbrister vid fjärrvärmeproduktionen på grund av att det kommit in ny personal.

– Det finns en utbildningsplan kopplat till individ som startade för ett år sedan, säger Hallström.

Det låg bakom gasläckan i centrum

Vid arbetet med Varbergstunneln inträffade en gasläcka i centrala Varberg den 26 maj. Enligt Varberg Energi berodde incidenten enbart på den mänskliga faktorn.

Berodde det på en hög arbetsbelastning?

– Nej, det var inte det det berodde på, säger Hans Ljungström, som är affärsområdeschef för elnät och ansvarig för utsättning.

Elbolagets förklaring är att medarbetaren (utsättaren) som skulle markera ut ledningens läge hade gjort en felbedömning. I samband med gasläckan skrevs även en tillbudsrapport där det dock framgår att det fanns brister i rutiner kring drift/beredskapen av gasnätet. Skaderisken uppgavs vara brand/explosion.

Vad var det för brister?

– Det var inget som påverkade incidenten men vi insåg att vi behövde bättre tillgång till analoga kartor. Det var svårt att få en snabb överblicksbild över var ventilerna fanns med de digitala kartorna. För mig som inte kan stan så bra är det en trygghet. Vi behövde även uppdatera telefonnummer, säger Karin Hallström.

LÄS MER: Delar av Varberg avspärrat efter gasläcka

LÄS MER: Därför varnades inte allmänheten om gasläckan

Gasbesiktningsman slutade i förtid på grund av arbetsmiljön

Den 4 maj skrev Tommy Eriksson (vid tillfället gasbesiktningsman på Varberg Energi) en avvikelserapport om att bolaget saknar en behörig gassäkerhetsansvarig och att det är företagsledningens uppgift att se till att gasarbeten planeras och utförs med personal med rätt kompetens.

– De måste följa branschorganisationens stadgar och inte hitta på egna lösningar, säger Tommy Eriksson.

Han är en av flera som har valt att lämna bolaget på grund av ett dåligt företagsklimat. I slutet av juni gick han i pension i förtid – efter 37 år.

– Det har ballat ut totalt och jag sa till min fru att jag inte gör en dag till. Har man en dålig chef så smittar det av sig på allt annat. Det har blivit en tillknäppthet och tillgången på information har blivit sämre.

Karin Hallström (vid den tiden gassäkerhetsansvarig) svarar så här på kritiken:

– Jag tycker att jag har rätt kompetens och jag får lita på att vd:n följer branschorganisationens riktlinjer.

Säkerhetsansvar läggs på externt företag

Numera är kompetenser som gassäkerhetsansvarig och gasbesiktningsman upphandlat genom ett externt företag. Ramavtalet med Södra Hallands kraft energitjänster AB skrevs under den 27 augusti i år.

Varför har ni valt att lägga ansvaret på ett externt företag?

– Vi har i särklass det minsta gasnätet i Sverige och för att upprätthålla rätt kompetens väljer vi någon som jobbar med det på heltid. Det är en kompetenssäkring och de ska säga hur vi ska jobba med gasnätet och se till att det finns rutiner för att jobba säkert, säger Hallström.

Flera tillbud med el

I de riskobservationer som HN har tagit del av har personalen larmat vid flera tillfällen om risker vid elarbeten. Även här finns det exempel på att dokument saknas. Den 10 juni fick en medarbetare ström genom armen till bröstet: ”När jag kände strömmen genom armen ”hoppade” jag av stegen utan att slå mig som tur var.” Medarbetaren fick sjukhusvård och var sjukskriven en tid efter händelsen. Den 26 maj klippte en medarbetare av en tamp med spänning på grund av att ”Det var mycket som skulle göras den dagen.”

– Vi säger att de alltid har tid på sig, men det är en egen uppfattning. Jag kan också känna att jag har en hög arbetsbelastning, säger vd Björn Sjöström.

Enligt Sjöström är affärsområdeschefen för elnät även elsäkerhetsansvarig – men den titeln vill inte Hans Ljungström kännas vid.

– Elsäkerhet är alla delaktiga i och vi har ett bra elsäkerhetsarbete och vi ligger inte efter i dokumentationen.

Det framkommer att personalen har larmat vid flera tillfällen om risker vid elarbeten. Vad har ni tagit till er av det?

– Vi kan bli ännu bättre på att ta upp saker vid händelser, säger Ljungström och fortsätter:

– Vi vill få upp rapporteringsviljan och avdramatisera att människor kan begå misstag.

Kritik från Arbetsmiljöverket

I november förra året hittade Arbetsmiljöverket brister som har med personalens säkerhet att göra. Vid en inspektion var det oklart hur företaget genomför riskbedömningar och dokumenterar dessa vid akuta arbeten och underhållsarbeten. Det fanns även brister i hur bedömningar av rasrisker genomfördes vid olika schaktningsarbeten och huruvida utrustning ska användas vid tunga lyft – moment som innebär risk för kläm- och krosskador. Myndigheten gjorde ytterligare besök i september för att se om åtgärder vidtagits.

– De redovisade sina åtgärder för att förebygga olyckor och ohälsa i arbetsmiljön. Nu har de på ett tydligare sätt interagerat det mot arbetsplatserna. Det svåra är att få in säkerhetskulturen i alla led, säger Tommy Fahlander på Arbetsmiljöverket.

Fotnot: Citaten från tillbuden/riskobservationerna är återgivna som de är skrivna.

LÄS MER: Anställda på Varberg Energi vittnar om trakasserier

LÄS MER: Varberg Energi begränsar anställda att uttala sig i media

Läs mer: Ledare: Tystnadskultur på Varberg Energi kan sätta liv i fara

Fler nyheter om Varberg hittar du här

De senaste lokala bostadsköpen hittar du här