Ännu ingen ny hyresgäst i Haga Hems gamla lokaler

Sommaren har varit bra besöksmässigt för Galleria Trädgården. Men än så länge finns det ingen hyresgäst klar till den tomma lokalen på bottenplan.