Ännu en Varbergsfamilj riskerar vite för ”thaimout”

Varbergsfamiljen planerade på nytt en Thailandsresa – för jobb och skolgång. Barnens ledighetsansökan beviljades inte. Men de åkte ändå.
– Föreläggandet om vite låg i vår brevlåda när vi kom hem, berättar mamman.