AI används i undervisningen på ridgymnasiet i Varberg

Eleverna på ridgymnasiet i Varberg lär sig engelska med hjälp av artificiell intelligens, AI, och virtuell verklighet, VR. Något de kan vara först i landet med.