24:7 vill införa körkortsutbildning och mensskydd i skolan

Körkortsutbildning som tillval i skolan och gratis mensskydd i högstadiet och gymnasiet. Det handlar två motioner om som partiet 24:7 lämnat till kommunfullmäktige i Varberg.
– Vi utgår från vanligt folks villkor, säger Ingemar Ericsson (24:7) som sitter i kommunfullmäktige och socialnämnden.