24:7 och V vill riva upp beslut om Fogdevägen

Partierna 24:7 och Vänsterpartiet gör något så ovanligt som att gå samman i en motion där de föreslår att beslutet om att lägga ner Fogdevägens demensboende i Tvååker ska rivas upp. ”Det finns god chans att få majoritet”, säger Bengt Johansson, gruppledare 24:7.