20 frivilliga samlade för att bekämpa jättebalsamin i Varberg

Med fokus på att bevara den biologiska mångfalden samlades idag 20 frivilliga i Brearedskogen, Varberg, för att bekämpa den invasiva växten jättebalsamin. 100 kilo plockades.