Byggdialog underkänns av nämndpolitiker

Dialogen med medborgarna om förtätningen är för futtig, tycker Mikael Bonde (L). Tjänstemännen tycker att de gör precis vad de blivit ombedda att göra.